क्यों की दाग अच्छे है!

तुम्ही विचाराल की या सर्फ एक्सेलच्या जाहिरातीतील या कॅचलाईनचा आणि गुंतवणुकीचा काय संबध? तो आहे.. पण कसा आहे चला बघु…

शेअरबाजारातील परतावा मिळवण्यासाठी दिर्घकालीन गुंतवणुक करावी लागते अस आपण कितीही जीव तोडून सांगितल तरी काही लोकांना विशेषत: तरुणांना ते लगेच पटेल असे नाही. त्यांना अर्थातच झटपट रिटर्न्स हवे असतात.

नवीनच नौकरीला लागलेला एक तरुण SIP करण्यासाठी माझ्याकडे आला होता. त्याच्या वङिलांनी तो भविष्यासाठी करणार असलेल्या गुंतवणुकीला आतापासुनच चांगल वळण मिळावे यासाठी त्याला माझ्याकङे पाठवल होत.

तो खुप उत्साही तर दिसतच होता पण त्याच्या वङिलांनी आधीच कल्पना दिल्याप्रमाणे खुप उतावीळही दिसत होता. अर्थात ते त्याच्या वयाला साजेसही होत. त्याच्या याच उतावळीपणाला थोङा आवर घालुन दिर्घकाळासाठी गूंतवणुक करायला लावण्याची सुचना त्याच्या वङिलांनी मला केली होती.

“सर मला अशी एखादी स्किम द्या. ज्यात SIP करुन मी झटपट रिटर्न्स मिळवुन श्रीमंत होवु शकेन.”

आल्या आल्याच ख्रिस गेल प्रमाणे 6 मारत त्याने आपला इरादा स्पष्ट केला.

आता त्याच्या उत्साहाला व उतावळेपणाला अावर घालत SIP च्या दिर्घकालीन प्रवासाला सुरुवात करायला लावायचे कठीण काम मला करायच होत.

मी म्हटलो , “जर गुंतवणुक करुन झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग मला माहित असता, तर मीच काय कुणीच हे सल्लागाराचे काम केल नसत. असा कुठलाही अधिकृत शाॅर्टकट उपलब्ध नाही.

तो म्हणाला..

“मग निदान थोङ लवकर तरी रिटर्न्स मिळायला हवेत अस बघा.”

“हो…. हे शक्य आहे पण त्यासाठी तुम्ही केलेल्या गूंतवणुकीच मुल्य अर्ध्यापेक्षा कमी व्हायला हव.

आता अाश्चर्यचकीत होण्याची वेळ त्याची होती. इतर विक्रेते झटपट पैसा मिळेल अस सांगुन आर्थिक प्राॅङक्टची विक्री करत असताना तुमच्या गुंतवणुकीच मुल्य अर्ध व्हायला हव अस सांगणारा सल्लागार बघायला मिळण्याची अपेक्षा त्याने खचितच केली नसणार.

त्याला जास्त गोंधळात न टाकता मी पुढे अजुन स्पष्ट करुन सांगितल कि “समजा तुम्हाला एका उद्दीष्टासाठी १० वर्षाची SIP करायची आहे तर किमान शेअरबाजार हा सुरुवातीचे ४-५ वर्षतरी तळाला जायला हवा. त्यामुळे जरी तुम्ही गुंतवणुक केलेल्या रकमेच मुल्य अर्ध झाल तरी NAV कमी झाल्यामुळे तुमच्याकङे जास्तीत जास्त युनिट्स जमा होतील. त्यानंतर शेअरबाजार वर गेल्यावर तुम्हाला खुप चांगले रिटर्न्स मिळू शकतील, शिवाय पङत्या बाजारात जेवढी जास्तीची गुंतवणुक कराल तेवढा जास्त फायदा होवुन तुमचे उद्दीष्ट लवकर पुर्ण होवु शकेल. ”

चागंल काम करताना जर कपङ्यावर ङाग पङले असतील तर दाग अच्छे है असच ही जाहीरात सुचवत होती त्याच प्रमाणे SIP मध्ये चांगला परतावा मिळण्यासाठी गूंतवणुकीच मुल्य अर्धे होण ही पण एक चागंली गोष्ट मानली जाते म्हणुन तर सुरुवातीला म्हटले..

क्यों की दाग अच्छे है!

आपली प्रतिक्रिया कळवा.

Kaustubh Deole

9029868078

Advertisement

सावधान कॅन्सर पसरत आहे

Sonali Bendre diagnosed with metastatic cancer

sonali

सोनाली बेंद्रे ला कॅन्सर झाल्याचे कळले

, अशीच बातमी मनीषा कोईराला, लिसा रे, इरफान खान यांच्या बद्दल ऐकली.
कॅन्सर सारखे क्रिटिकल इलनेस कोणाला हि व कधीही होऊ शकतात. हे सगळे अक्टर्स USA / UK मध्ये जाऊन उपचार करू शकतात.

आपण यातून काही शिकणार आहोत का ?

तुम्ही कधी असा विचार केला आहे का ? कि समजा तुम्ही त्यांच्या जागी असतात तर काय केले असते ?

तुमच्या कडे हेल्थ इन्शुरन्स / मेडीक्लेम / क्रिटिकल इलनेस कव्हर आहे का ?

त्याचे किती कव्हर आहे ?
१ – २ लाख कव्हर आहे ?
की
५ – १० लाख पर्यंत कव्हर आहे ?

कारण हे सगळे क्रिटिकल इलनेस चे पॅकेजेस मुळी ३ – ४ लाख पासून सुरु होतात.

 

आपण परदेशात उपचार करून घेऊ शकतो का ?

 

 

सोनाली ची बातामी वाचून वाईट तर वाटलं, पण यातून जर आपण काही शिकलो, व ते अमलात आणले तर खरे.

 

 

शेवटी पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा…..नाही तर आहेच आपला येरे माझ्या मागल्या….

 

हेल्थ इन्शुरन्स / मेडीक्लेम, क्रिटिकल इलनेस इन्शुरन्स माहिती साठी नक्की संपर्क करा.

कौस्तुभ देवळे

Herd Mentality Bias

An investor believes that his
acquaintances, relatives, friends, colleagues, neighbours etc may have better information than him, and that leads him to follow them.

Such choices may be justified by short-term performance, but often lead to bubbles and crashes in the long run.

Small investors keep watching other participants for confirmation, and then end up entering when the markets are over heated and poised for correction.

Kaustubh Deole

#Weekend Reading Behavioral Biases

Creating and managing a portfolio by the investor requires investment decisions to be made on which asset classes to invest in, how to invest, timing of entry & exits and review & rebalancing the portfolio. These decisions have to be based on the analysis of available information so that they reflect the expected performance and risks associated with the investment. Very often the decisions are influenced by behavioral biases, which lead to less than optimal choices being made. Some of the well documented biases that are observed in decision making are;

Greed and Fear

These are the most common biases impacting the retail investors. Investors enter the market when prices are already high and sell when the market bottoms out; thereby losing in both the scenarios and finally concluding “equity is the worst investment class”. Few who exercise patience overcomes these biases and emerges as winners.

Loss Aversion: The fear of losses leads to inaction. Studies show that the pain of loss is twice as strong as the pleasure they felt at a gain of a similar magnitude. Investors prefer to do nothing despite information which may lead to a loss. Holding on to losing stocks are manifestations of this bias.

Over confidence Bias: Investors cultivate a belief that they have the ability to outperform the market based on few investing successes. Such winners may be the outcome of chance rather than skill. If investors do not recognize the bias, they will continue to make their decisions based on what they feel is right rather than on objective information and lose out in the long run.

Familiarity Bias: This bias leads investors to choose what they are comfortable with. This may be a familiar asset class, stocks or sectors that they have greater information about. Investors holding only real estate or a stock portfolio concentrated in shares of a particular company or sector are demonstrating this bias. Since other opportunities are not explored , the portfolio is not diversified enough to mitigate the risks of a concentrated portfolio.

Herd Mentality: This bias is an outcome of uncertainty and a belief that others may have better information, which leads investors to follow the investment choices that others make. Small investors keep watching other participants for confirmation and then end up entering when the markets are over heated and poised for correction. Investing by taking tips comes under this bias.

Choice Paralysis: The availability of too many options for investment can lead to a situation of not wanting to make the decision. Too much of information also leads to a similar outcome on not taking action.

Sunk Cost:These are observed more in buying Insurance for investment. After paying premium for a long period, there is reluctance to discontinue the policy despite knowing that the return is very low. The selling agents exploit this bias by telling that the money already paid will be lost and advise not to discontinue the policy.

Individual investors can also reduce the effect of such biases by adopting a few techniques. As far as possible the focus should be on data and analysis. Adopting process-oriented investing and reviewing methods can help biases. Facility such as systematic investing (SIPs) will help. It is always good to have an adviser whom the investor can trust.

Tips for Wealth Creation

Investors should use:

Banks for short term cash management.

Insurance to cover the risks.

Gold to hedge the currency (i.e. Rupee).

Real Estate for consumption (Residence) or regular income (rent).

Capital Market to create long term wealth.

Unfortunately, it happens otherwise.
People tend to use:

Banks & Insurance for investments,

Gold (jewellery) for consumption ,

Real Estate for long term wealth creation, &

Capital Market for speculation and short term gain.

Needless to say, why they fail to create wealth!

Loss Aversion Biases

I find that some people are married longer to their stocks than their spouses. 😂😅😛

This is nothing but loss aversion bias.

People generally are reluctant to book their losses and keep holding the stocks in the hope to recover their cost price. And worse, few even average out the falling knives.

For an Investor, it is very important to accept the mistakes, learn from them and to move on.

It is far better to pay premium for excellence than to enjoy discount for average.

Kaustubh Deole

Our Behaviour

Our Behaviour towards Life, makes a lot of difference while Investing.

Investing Today & Investing Later are different scenarios.

Time Value of Money never stops for any one.

Change your behaviour early.

Untill then, enjoy with today’s image.

Kaustubh Deole